6 & 7 Feb 2018 : Smk Bukit Indah, seramai 5 orang Jtk sekolah ahli dan seorang pegawai Pkg terlibat dalam bengkel tersebut.

Permasalahan : rangkaian pada blok pentadbiran dan pusat sumber tidak dapat dicapai.

Penyelesaian : semak sambungan fiber optik di makmal ict dan sambungan pada fiber di pejabat, bilik guru serta pss.

Kerosakan sambungan fiber dikenalpasti, dan sambungan pada pss yang masih berfungsi diperluaskan kepada blok pentadbiran.